LA PSYCHÉ I TÚ
La psicologia amb les meves paraules


Inicio


Acerca de
Suscríbete al blog

Categorías
Main [4] Sindicar categoría
Classes de Psicologia de 1er de Batxillerat [1] Sindicar categoría
Ètica i societat [1] Sindicar categoría
Món laboral i Psicologia [2] Sindicar categoría
Política lingüística i Psicolingüística [1] Sindicar categoría
Psicologia de les Emocions [2] Sindicar categoría
Psicologia de les Organitzacions [1] Sindicar categoría
Psicologia Social [1] Sindicar categoría
Salut [1] Sindicar categoría

Archivos
September 2006 [1]
May 2006 [1]
April 2006 [12]

Sindicación (RSS)
Artículos
Comentarios

 


September 2006


INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGÍA

És una xicoteta introducció al món de la Psicología per a aquells que començen desde 0. Pròximament publicaré poc a poc documents ampliant informació sobre les diferents àrees i aplicacions de la Psicología.

INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGÍA

 

 

  1. Orige de la Psicología.

 

La Psicología a l´època grega era un saber inclós dins de la Filosofía, podriem afirmar q la Psicología prové de la Filosofía Grega. Deu el seu nom a les partícules  “psyche” que significa ment i a “logos” que vol dir “ciència de”. No és d´extranyar que els filòsofs gregs postularen teoríes sobre la psicología ja que els filòsofs també postulaven sobre la ment, l`ànima, d´alguna manera. Aristòtil i Plató van ser dos filòsofs grecs que ja en la seva filosofía van incloure referències a l`ànima o a la ment.

 

  1. La Psicología com a ciència.

 

La psicología fins al segle XIX ha sigut una branca més del saber filosòfic però fins al moment les escoles precientífiques de la psicología anaven plantejant problemes  i resolvent-los amb mètodes no científics però útils fins al moment. La psicología com a ciència comença arrel de les primeres teories conductistes. Les escoles precientífiques empraven mètodes com la tècnica correlacional que no son tan estrictes com el mètode científic que és aquell que li va donar la categoría de ciència a la psicología quan les seves grans metateories començaren a emprar-lo. Una vegada és va poder catalogar la psicología com a ciència, ja dissolta de la filosofia van començar a sorgir corrents a dintre del saber que enfocaven la conducta humana desde punts de vista diferents i donant-li més importancia a diversos factors que altres.

 

  1. Què és la Psicología?

 

La psicología és la ciència que s´encarrega d´estudiar la conducta humana i relacionar-la amb les diverses variables tant ambientals com biològiques que fan que l´humà actue d´un mode determinat. Per entendre en conjunt la psicología necessitem anomenar la paraula ciència biopsicosocial ja que empra les bases biològiques, psíquiques i socials de l´home per explicar la seva conducta. La psicología és una ciència que utilitza coneixements d´altres ciències per poder fer postulats, teoríes i portar a cap investigacions. La psicología es beneficia de ciències com la biología, la antropología, la sociología, la economía, d´entre altres per això la seva aplicació en molts camps té la seva lògica.

 

  1. Aplicacions de la Psicología

 

La psicología té múltiples aplicacions ja que l´home és troba en tot arreu i en tots els contextos de l´existència. Entre les més emprades està la seva aplicació al món laboral i a les organitzacions, a l´educació, a la salut mental, d´entre d´altres.

La psicología , en el seu procés com a ciència a donat lloc a especialitzacions ja que cada sector de la societat demanda unes aplicacions concretes d´aquesta ciència tan àmplia. Açó ha donat lloc a àrees tan concretes com la psicología jurídica o la psicología de la seguretat viària.

 

  1. Grans meta-teoríes

 

Al ser una ciència tan àmplia a donat lloc a corrents, com en tota ciència, que ha fet que en aquests moments dificulte un poc la tasca de la psicología però que han sorgit per explicar fenòmens anàlogs però des d´un punt de vista diferent. Entre aquestes grans meta-teoríes es troben les següents:

  • La psicología conductista. Aquest corrent tracta la conducta humana com el resultat d´uns estímuls i que aquests provoquen una resposta mecànica deguda a un procés cognitiu o d´aprenentatge previ. El seu defecte és que dixa un poc de banda el factor social dels tres que té en compte. Els autors que representen aquest corrents són Pavlov, Skinner, Eysench i Wundt.

  • La psicoanàlisi. Aquest corrent divideix la ment en tres parts: la consciència, el preconscient i l´inconscient i creu que actuem d´acord amb els dictàmens de l´inconscient que és exterioritzat mitjançant els somnis. L´autor fundador i representatiu d´aquest corrent és Freud.

  • La psicología humanista. Aquest corrent té en compte l´aspecte social, únicament de l´home i no de la resta dels animals que fa que cada persona actúe d´un mode diferent però que té en compte les aspiracions que tenim tots a dintre de la societat responsables dels nostres fets. L´autor més representatiu d´aquest corrent és Maslow.

Hi han més meta- teoríes però les dues primeres són les que gran part dels psicòlegs adopten hui en dia i la tercera també és molt important ja que té molt en compte l´aspecte social molt aplicable a la psicología social.

 

Por juanmi170589 - September 8th, 2006, 19:20, Categoría: General
Enlace Permanente | Comentarios 1 | Referencias (0)
<<   September 2006    
SMTWTFS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Enlaces
Àrea de Salut de la Ribera
De viaje a Ítaca (Mario)
DISE, Servei d´Informació al Estudiant
eGrupos
El caballo de Troya
Universitat de València, Facultat de Psicologia
ZoomBlog

 

Blog alojado en ZoomBlog.com